Sluiten
Warmtewet

Warmtewet

Vanaf 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Die zorgt ervoor dat huurders van woningen met collectieve verwarming (zoals blokverwarming of stadsverwarming) ‘niet meer dan anders’ betalen voor hun verwarmingskosten.

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Warmtewet?
Dat betekent dat huurders niet meer betalen dan ze betaald zouden hebben als ze zelf hun energieleverancier konden kiezen en een eigen gasaansluiting hadden gehad. De ACM (Autoriteit Consument en Markt) stelt jaarlijks een maximumtarief vast voor de warmtelevering. Volgens de wet moet bovendien (zo goed als dat technisch en financieel mogelijk is) gemeten worden wat de individuele huurder aan warmte ontvangt.

Delta Lloyd is nu warmteleverancier
Een aantal complexen van Delta Lloyd Vastgoed vallen onder de Warmtewet. Onder het kopje 'complexen' is te lezen welke dat zijn. Dat betekent dat Delta Lloyd Vastgoed voor deze complexen sinds 1 januari 2014 warmteleverancier is en als leverancier aan de eisen van de Warmtewet moet voldoen. Daarom hebben we aanpassingen gedaan op het gebied van techniek (de bemetering) of daarvoor opdracht gegeven. Ook hebben we aanvullende leveringsvoorwaarden voor warmte opgesteld voor bestaande huurders en nieuwe leveringsovereenkomsten voor nieuwe huurders. Als uw complex te maken heeft met de Warmtewet, dan bent u hiervan al op de hoogte gesteld door uw beheerder.

Wat verandert er voor huurders?
Wij streven ernaar om de tarieven zo op te stellen dat er voor de huurders zo min mogelijk verandert. We houden ons aan de wettelijke maximumtarieven voor warmte. Binnen deze maxima stellen we jaarlijks per complex een definitief tarief vast. Uiteraard heeft, naast de tarieven, uw verbruik invloed op de hoogte van uw afrekening.
Woont u in een complex met blokverwarming en betaalde u voorheen stookkosten? Dan ontvangt u vanaf 2014 een jaarlijkse eindnota van ons. Op deze nota ziet u geen stookkosten in m³ aardgas meer staan, maar uw warmteverbruik in Gigajoules (GJ).

In bepaalde situaties is Delta Lloyd Vastgoed niet uw warmteleverancier
Woont u in een complex met stadsverwarming waar een energiemaatschappij uw warmteleverancier is? Dan verandert er niets. U krijgt net als voorheen uw rekening van deze energiemaatschappij.

Complexen
Voor de volgende complexen van Delta Lloyd Vastgoed is de Warmtewet van toepassing:

Plaats

Complex

Alphen a/d Rijn

Klaverhof 2 - 170 (even)

Alphen a/d Rijn

Valeriusplein 40-198 (even)

Alphen a/d Rijn

Valeriusplein 200-378 (even)

Brielle

Van der Fuyckstraat 11 - 219 (oneven)

Amstelveen

Fideliolaan 242 - 268G (even)

Amstelveen

Schokland 15 - 205 (oneven)

Amstelveen

Surinameplein 37 - 51 (oneven)

Amstelveen

Surinameplein 55

Diemen

Ouddiemerlaan 71-189 (oneven) en 229-281 (oneven)

Zeist

Slotlaan 28-48

Arnhem

Boulevard Heuvelink 114/01 -114/34

Arnhem

Groningensingel 967 - 1041 (oneven)

Arnhem

Kluizeweg 102 - 220 (even)

Velp

Brugweg 25 - 123 (oneven) en Vianenstraat 1 - 19B (oneven)

Hilversum

Kapittelweg 274 - 320 (even)

Hilversum

Kapittelweg 322 - 430 (even)

Woning portefeuille

Delta Lloyd Vastgoed is al sinds de jaren zestig actief op de Nederlandse vastgoedmarkt. We beleggen in onroerend goed ten behoeve van de werkmaatschappijen van de Groep als zekerheid voor verzekeringsverplichtingen op lange termijn. De directe portefeuille bestaat bijna volledig uit woningen en de indirecte portefeuille bestaat uit deelnemingen in niet beursgenoteerde Nederlandse vastgoedfondsen.

Sluiten
Sluiten